top of page

​예배 안내 <주중 모임>

전교인 주일 예배   주일 오전 11시    [본   당]
목장 나눔 모임   주일 오후  1시    [목장별]
                                      (중고등부는 전교인 주일 예배 후에 별도로 모임)

수요 인도자 훈련    수요 오전  9시 30분 [친교실]

전교인 금요찬양기도회    금요 저녁  7시    [본   당]

주중 새벽 기도회   화-토 아침 6시   [본   당]
성경 통독반       화-금 아침 7-8:10 [친교실]
모임 안내.jpg
주일 예배 보기.jpg
bottom of page